Kontakt

Mail:  martin.cifrik@gmail.com

 

Telefón:  +421 944 513 370

 

Individuálne konštelácie:
Na stretnutia s Vami som k dispozícii každý pondelok medzi 14:00 – 19:00.