Individuálne stretnutie

Je vo Vašom živote čosi nevyriešené v oblasti rodiny, partnerského vzťahu, vzťahu k sebe samému, práce, financií, prípadne v iných oblastiach? Máte chuť na sebe pracovať a posúvať sa vnútorne vpred?

 

Možno Vám bude vyhovovať systemický prístup, ktorému sa venujem. Ide o metódou osobného rozvoja, ktorá pracuje s človekom ako súčasťou celku, systému (rodinného, firemného, iného…).

 

Ak sa rozhodnete ku mne prísť, čakajte spravidla dve stretnutia. Ak máte viac ako jednu tému, môžeme sa stretnúť aj viac ako dvakrát. Najčastejšie však ide práve o dve stretnutia.

 

Jedno stretnutie trvá do 60 minút. Na prvom sa väčšinou porozprávame a určíme Váš zámer (čo chcete vyriešiť, kam sa chcete pohnúť). Na druhom zvyčajne robíme zážitkovú prácu – tzv. individuálnu konšteláciu. Tá sa dá robiť nielen osobne, ale aj online cez Skype.

 

Opíšem Vám ako vyzerá individuálna konštelácia  ak prídete ku mne osobne:

 

Povedzme, že budeme pracovať na tejto Vašej téme a zámere: „V mojej pôvodnej rodine dochádza neustále k veľkým hádkam medzi mnou, rodičmi a mojim súrodencom. Chcem lepšie vidieť, kde je moje miesto v pôvodnej rodine, aby som mohol/mohla takýmto veľkým hádkam predchádzať.

 

Ja Vám dám do ruky poháre. Každý z pohárov bude zastupovať člena Vašej rodiny. Jeden pohár bude zastupovať Vášho otca, druhý Vašu matku, tretí Vás, štvrtý Vášho súrodenca.

 

Alebo iný príklad. Prídete s takouto témou: „Mám v práci dlhodobé problémy pretože neustále všade meškám.“ Dám Vám do ruky poháre. Jeden bude zastupovať Vás, druhý Vašu prácu, tretí Vašu nedochvíľnosť, štvrtý Vašu potenciálnu „dochvíľnosť“.

 

Požiadam Vás, aby ste tieto poháre spontánne, pocitovo rozmiestnili v priestore (odtiaľ to slovo „konštelácia“, teda rozostavenie). Následne Vám navrhujem ako by sme s pohármi mohli pohnúť, prípadne Vám dám možnosť s nimi pohnúť slobodne akýmkoľvek smerom a vy zisťujete aké pocity to vo Vás vyvoláva. Využívame techniku takzvaného „naciťovania“.

 

V procese používame aj konkrétne silné rituálne vety, vďaka ktorým spravidla dochádza ku katarznému uvoľneniu emócií.

 

Individuálnu konšteláciu vediem čo najcitlivejšie. Mojim cieľom je, aby mal po nej klient/klientka pocit harmonizujúceho efektu.

 

Účinok individuálnej konštelácie je trojitý:

 

1. Pohybmi pohárov v priestore získavame náhľad na nevedomé procesy, ktoré stoja za Vašim „problémom“.

 

2. Dochádza ku katarznému uvoľneniu emócií.

 

3. Katarzné uvoľnenie emócií a celý zážitkový proces má následne rozbehnúť na nevedomej aj vedomej úrovni klientky/klienta žiadané zmeny v živote.

 

Konkrétny príklad trojitého účinku z mojej praxe:

 

Prišla ku mne žena. Pre zachovanie súkromia, ktoré je pre mňa pri každom človeku dôležité, ju volajme napríklad Táňa.

 

Táňa mala už po 30-tke a tak logicky túžila aj po dlhodobom, stabilnom vzťahu s partnerom. Problém bol ale v tom, že za viac ako 30 rokov nedokázala nadviazať dlhodobý partnerský vzťah. Všetko boli iba chvíľkové vzťahy, hoci pri niektorých z nich mala na začiatku pocit, že toto je už ONO! Ale… nevydalo… kde bol problém?

 

Pohybmi pohárov v priestore sme získali náhľad na nevedomé procesy (prvý účinok), ktoré stáli za jej „problémom“. Ukázalo sa, že „neschopnosť“ nadviazať dlhodobý vzťah súvisela s jej nevedomým pohŕdaním vlastnou matkou, s ktorou ale na vedomej úrovni udržiavala relatívne dobrý vzťah.

 

Rituálnymi vetami a ďalšími systemickými technikami, ktoré vyvolávajú katarzné uvoľnenie emócií (druhý účinok), sme spolu s Táňou zapracovali na symbolickom vzdaní úcty svojej matke.

 

Táňa sa mi o dva roky neskôr ozvala s tým, že je už viac ako rok v stabilnom partnerskom vzťahu, čo bolo pre ňu dovtedy len prudko vzdialenou fatamorgánou. V živote klientky došlo k žiadaným zmenám (tretí účinok).

 

Každá metóda má pravdaže svoje hranice a nemožno sa tváriť, že systemický prístup pomôže vždy každému. Z mojej skúsenosti však väčšina ľudí, ktorí ma navštívili, popisuje účinok našich stretnutí ako:

 

a) čiastočne efektívny

Niečo sa v živote v rámci klientovej/klientkinej témy predsa len posunulo k lepšiemu. Alebo…

 

b) veľmi efektívny

V živote došlo k hlbokým, výrazným pozitívnym zmenám v rámci témy, prípadne zároveň aj k hlbším vnútorným posunom a vhľadom mimo témy.

Máte záujem?

Vaše meno

Váš email

O čo máte zaujem?

Vaša správa