Individuálne stretnutie

Trápi Vás problém v oblasti rodiny, partnerského vzťahu, vzťahu k sebe samému, práce, financií, alebo zažívate iné náročné životné situácie?

 

Nevyriešim ich za Vás, ale ponúkam možnosť byť Vašim sprievodcom a pomocníkom v ich riešení či konzultantom na Vašej ceste osobného rastu.

 

Systemický prístup je metódou osobného rozvoja. Funguje na oblasť partnerských vzťahov, vzťahov v rodine, vo firme, na pracovisku, individuálny vzťah jednotlivca k peniazom, k sebe samému (sebahodnota) atď… dá sa použiť univerzálne na akúkoľvek životnú tému.

 

Ak sa rozhodnete ku mne prísť, čakajte spravidla dve stretnutia. Jedno stretnutie trvá do 60 minút. Na prvom sa väčšinou „len“ porozprávame a určíme Váš zámer (čo chcete vyriešiť, kam sa chcete pohnúť). Na druhom zvyčajne robíme zážitkovú prácu – tzv. individuálnu konšteláciu.

 

Ak sa v procese ukáže, že máte viac ako jednu tému, môžete pravdaže ku mne prísť aj na druhú, tretiu či štvrtú zážitkovú prácu (individuálnu konšteláciu), prípadne systemickú konzultáciu k téme, ktorá Vás zaujíma.

 

Ako konkrétne vyzerá zážitková práca (individuálna konštelácia)? Predstavte si, že Vám dám do ruky poháre, ktoré pocitovo, spontánne rozmiestňujete v miestnosti (odtiaľ to slovo „konštelácia“, teda rozostavenie). Každý pohár zastupuje časť nejakého Vášho konkrétneho „problému“, ktorý riešite (napríklad otec, matka, práca, nedochvíľnosť atď… podľa toho akú Vašu tému riešime).

 

Už toto prvé spontánne rozmiestnenie naznačuje Váš nevedomý postoj k danému „problému“, na ktorý Vás upozorním. Následne Vám navrhujem ako by sme s pohármi mohli v priestore pohnúť a vy zisťujete aké pocity to vo Vás vyvoláva. To Vám umožňuje zvedomiť si nevedomé procesy, ktoré stoja za „problémom“, ktorý riešite.

 

Súčasťou týchto „pohybov“ sú aj konkrétne silné rituálne vety, ktoré používame a na základe ktorých spravidla dochádza ku katarznému uvoľneniu pocitov.

 

Zvedomenie si nevedomých procesov, ktoré stoja za „problémom“ v kombinácii s uvoľnením pocitov dáva priestor Vášmu duševnému napredovaniu. Ste schopná/schopný vidieť „problém“ v jeho novom svetle, presnejšie ho „diagnostikovať“ a urobiť konkrétne kroky v živote smerujúce k jeho vyriešeniu alebo prijatiu.

 

Príliš abstraktné? Dajme konkrétny príklad z mojej praxe. Prišla ku mne žena. Pre zachovanie súkromia, ktoré je pre mňa pri každom človeku dôležité, ju volajme napríklad Táňa.

 

Táňa má už po 30-tke a tak logicky túži aj po dlhodobom, stabilnom vzťahu s partnerom. Problém je ale v tom, že za viac ako 30 rokov nedokázala nadviazať dlhodobý partnerský vzťah. Všetko boli iba chvíľkové vzťahy, hoci
pri niektorých z nich mala na začiatku pocit, že toto je už ONO! Ale… nevydalo… kde je problém?

 

V individuálnej konštelácii sme sa pozreli na nevedomé procesy, ktoré stoja za jej témou a ukázalo sa, že jej „neschopnosť“ nadviazať dlhodobý vzťah súvisí s jej nevedomým pohŕdaním vlastnou matkou, s ktorou ale na vedomej úrovni udržiava relatívne dobrý vzťah.

 

Systemickými technikami sme spolu s Táňou zapracovali na symbolickom vzdaní úcty svojej matke… a výsledok? Táňa sa mi o dva roky neskôr ozvala s tým, že je už viac ako rok v stabilnom partnerskom vzťahu, čo bolo pre ňu dovtedy len prudko vzdialenou fatamorgánou.

 

Ľudia, ktorí individuálnu konšteláciu absolvovali, obyčajne popisujú tento proces ako veľmi silný. Pristupujem k nemu preto čo najcitlivejšie a s rešpektom.

 

Systemický prístup Vám odporúčam vtedy, ak Vám intuícia našepkáva, že by Vám to mohlo vyhovovať a tiež ak máte pocit, že Vám vyhovuje človek, ktorý tento prístup praktizuje. Zvyšuje to pravdepodobnosť úspešnosti procesu.

Máte záujem?

Vaše meno

Váš email

O čo máte zaujem?

Vaša správa