Individuálne konštelácie

Dozrel čas na nájdenie vhodnej metódy pre vnútorný posun? Prípadne Vás trápi problém v oblasti rodiny, partnerského vzťahu, vzťahu k sebe samému, práce, financií, alebo zažívate iné náročné životné situácie?

 

Nevyriešim ich za Vás, ale ponúkam možnosť byť Vašim sprievodcom a pomocníkom v ich riešení či konzultantom na Vašej ceste osobného rastu.

 

Ak sa rozhodnete pre individuálne konštelácie, čakajte dve, najviac tri stretnutia. Jedno stretnutie trvá spravidla do 60 minút.

 

Na prvom sa porozprávame a určíme Váš zámer (čo chcete vyriešiť, kam sa chcete pohnúť). Na druhom budeme robiť zážitkovú prácu/konšteláciu (viac o nej dole nižšie v texte). Občas ešte nasleduje tretie stretnutie, na ktorom môžeme konzultovať zmeny, pokroky, duševné pohyby vo Vašom živote/prežívaní s odstupom času po zážitkovej práci.

 

Ako konkrétne vyzerá zážitková práca (konštelácia)? Predstavte si, že Vám dám do ruky poháre, ktoré pocitovo, spontánne rozmiestňujete v miestnosti (odtiaľ to slovo „konštelácia“, teda rozostavenie). Každý pohár zastupuje časť nejakého Vášho konkrétneho „problému“, ktorý riešite (napríklad otec, matka, práca, nedochvíľnosť atď… podľa toho akú Vašu tému riešime).

 

Už toto prvé spontánne rozmiestnenie naznačuje Váš nevedomý postoj k danému „problému“, na ktorý Vás upozorním. Následne Vám navrhujem ako by sme s pohármi mohli pohnúť a vy zisťujete aké pocity to vo Vás vyvoláva. To Vám umožňuje zvedomiť si nevedomé procesy, ktoré stoja za „problémom“, ktorý riešite.

 

Súčasťou týchto „pohybov“ sú aj konkrétne silné rituálne vety, ktoré používame a na základe ktorých spravidla dochádza ku katarznému uvoľneniu pocitov.

 

Zvedomenie si nevedomých procesov, ktoré stoja za „problémom“ v kombinácii s uvoľnením pocitov dáva priestor Vášmu duševnému napredovaniu. Ste schopná/schopný vidieť „problém“ v jeho novom svetle, presnejšie ho „diagnostikovať“ a tým aj urobiť konkrétne kroky v živote smerujúce k jeho vyriešeniu alebo prijatiu.

 

Individuálne konštelácie sú metódou osobného rozvoja. Ľudia, ktorí ich absolvovali, spravidla popisujú túto metódu ako veľmi silnú. K procesu preto pristupujem čo najcitlivejšie a s rešpektom.

 

Robím ich u seba doma v Bratislave (mestská časť Podunajské Biskupice). Stretnutie si spolu dohodneme cez formulár na tomto webe alebo mailom či telefonicky (viď tu na webe čast „Kontakt“).

 

BUDE VÁS TO NIEČO STÁŤ?

Ak máte po stretnutí chuť odvďačiť sa, môžete to urobiť prostredníctvom finančného daru v ľubovoľnej výške, ktorý ale neprijímam ako formu odplaty za vykonanú službu. Prijímam ho iba v prípade Vášho dobrovoľného rozhodnutia ako poďakovania sa. Obvyklá suma, ktorú dostávam je 40 eur za stretnutie.

Máte záujem?

Vaše meno

Váš email

O čo máte zaujem?

Vaša správa