Mgr. Martin Cifrík - kouč, individuálne konštelácie

Individuálne konštelácie

 

Mgr. Martin Cifrík - kouč, individuálne konštelácie

Blog

 

Mgr. Martin Cifrík - kouč, individuálne konštelácie

Hra

Vitajte na mojich stránkach 🙂 Volám sa Martin Cifrík. Narodil som sa v roku 1982. Žijem v Bratislave. Pôvodne som vyštudoval pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave.

Venujem sa práci s dospelými – INDIVIDUÁLNYM KONŠTELÁCIAM. Dlhodobý výcvik som absolvoval a v roku 2015 s certifikátom ukončil v Prahe u Zdeňky Tuškovej (priama žiačka Berta Hellingera /Nemecko/, považovaného za iniciátora systemických a rodinných konštelácií). 

 

Pracujem tiež s mládežou v našom hlavnom meste. Ako vychovávateľ v Liečebno-výchovnom sanatóriu a ako pedagogický asistent na ZŠ Biskupická.

 

Povedali o mne:

 

Vlado S.: „Po individuálnych konšteláciách s Martinom Cifríkom som cítil príjemnú únavu. Efekt sa dostavil hneď v najbližšom období. Človek má jasnejšiu hlavu a lepšie vidí súvislosti v prežívaní vlastných vzťahov.“

 

Barbora P.: „Individuálne konštelácie mi podali úplne nový pohľad na ´problém´, ktorý som riešila. Martin vytvoril veľmi príjemnú a dôvernú atmosféru, všetko sa to dialo akoby samo, on bol len priateľským sprostredkovateľom. Pár mesiacov po konšteláciach cítim, že som v sebe akoby niečo pustila a odblokovala.“

 

Katarína Š.: „Martin je profesionál s veľmi ľudským a vnímavým prístupom… Vie, čo robí a veci má vždy pod kontrolou. Navyše z neho pri práci vyžaruje nadšenie a veselosť, ktoré sú vysoko nákazlivé.“